Posted by on 28/02/2017

ความเป็นผู้นำจากภายใน Inner Leadership

เมื่อจิตวิญญาณ คือ รากฐานของอารยธรรมที่รุ่งเรือง ผู้นำที่มีพลังทางจิตวิญญาณจึงมีอำนาจในการปกครองตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการสร้างโชคที่ไม่สูญสลาย ให้แก่ผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จที่แท้จริง

Social Pocket Clip ได้สัมภาษณ์ พี่หล้าและน้องฝนในหัวข้อ‘ราชาโยคะ Inner Leadership เพื่อการสร้างโชค’ และได้โพสต์ลง Facebook เป็นตอนๆ (series)เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแต่ละตอน ของศาสตร์และศิลป์ของความเป็นผู้นำที่แท้จริงจากภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 หลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์สด เกี่ยวกับ บราห์มา กุมารี และหลักสูตรของราชาโยคะเบื้องต้นเมื่อ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

BK สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
ประธานกรรมการมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
สรุปสาระ ของผู้นำ
BK พรรษพร วิทูรเมธา (ฝน)
กรรมการ มูลนิธิฯ
ให้ความรู้สำหรับ ผู้นำ

น้องฝนสรุป…
“การค้นพบแหล่งทรัพยากรของความพิเศษที่อยู่ภายในท่านและรู้วิธีนำสิ่งนั้นออกมาใช้ จนสามารถนำพาชีวิตไปสู่วิถีแห่งความสำเร็จ จากการเป็นผู้นำที่มีโชคในทุกขณะของชีวิต
ภาวะผู้นำจากภายใน คือ ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองสภาวะจิตของตนเอง เป็นนายเหนือความคิด คำพูด การกระทำ ท่านจะสามารถเป็นผู้นำและชี้ทิศทางให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไร? หากท่านไม่สามารถเข้าถึงการมีศิลปะของความเป็นนายเหนือตนเองได้ก่อน เมื่อมีความเป็นผู้นำจากภายในได้แล้ว โดยอัตโนมัติท่านจะสามารถเป็นผู้นำของโลกได้ในที่สุด
เพียงแต่คงอยู่ด้วยการตระหนักรู้ว่า ผู้นำคือ ผู้แรกที่ริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลับสู่ความดีงามดั้งเดิมได้ และใช้คุณสมบัติพิเศษภายในของท่านยกระดับ และสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดในชีวิตของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน
ลำดับของการพัฒนาผู้นำภายในเริ่มต้นจากการตอบคำถามว่า ฉันคือใคร? เมื่อค้นพบตัวตนภายใน จะเป็นการง่ายที่ท่านจะพัฒนาความเป็นผู้นำขึ้น การแสวงหาจากภายนอกเพื่อเข้าถึงนั้นนำไปสู่การขยายตัว แต่ผู้ที่ดำดิ่งเข้าสู่ความลึกล้ำภายในและนำศักยภาพที่พิเศษของตนมาใช้ คือ การกลับคืนสู่เมล็ด และเมล็ดนั้นจะเติบโตและขยายตัวกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ในที่สุด
ความเป็นผู้นำสูงสุด คือ ผู้ที่สามารถทำให้ผู้อื่นเป็นผู้นำเช่นเดียวกับตนเอง และพาโลกไปสู่จุดหมายของโลกใหม่ที่ดีขึ้น”

โอมชานติ

Posted in: สัมมนา

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*