บทที่ 1-7 มีดังนี้

  1. บทที่ 1 การตระหนักรู้ในตนเอง  รู้จักตัวตนที่แท้จริง เพื่อพบกับคลังสมบัติอันล้ำค่าภายในและนำเอา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. บทที่ 2 แหล่งพลังชีวิต ตระหนักรู้จักผู้เป็นแหล่ง พลังชีวิตที่ไม่สูญสลายที่ได้รับ การจดจำว่าเป็นแสง ‘สูงสุด’
  3. บทที่ 3 สมาธิแบบราชาโยคะ  เรียนรู้วิธีทำสมาธิเปิดตาแบบราชาโยคี ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตที่เป็นแสง เพื่อเติมเต็มพลัง
  4. บทที่ 4 ปรัชญาแห่งกรรม  เข้าใจกฎแห่งการกระทำ เพื่อกลับมาเป็นนายเหนือประสาท สัมผัสและเป็นผู้ทำลาย อุปสรรค์ทั้งปวง
  5. บทที่ 5 ความลี้ลับของเวลา  เปิดเผยเงื่อนงำของกาลเวลา กับการเปลี่ยนแปลงแต่ละฉาก ตอนของละครโลก
  6. บทที่ 6 นัยสำคัญของการสร้างและการทำลาย  ล่วงรู้ความลึกล้ำของการสร้าง  และการบำรุงรักษาโลกใหม่และการทำลายโลกเก่า
  7. บทที่ 7  ต้นไม้โลก