รายการวิทยุ

สัมภาษณ์รายการ พระจันทร์ 16 องศา

ที่มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ถ.แจ้งวัฒนะ
ออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ FM90.5Mhz เวลา 4.00-5.00 น. และ AM873Khz เวลา 10.00-11.00 น.

องศาที่ 1 การปรับปรุงตน
องศาที่ 2 การอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส
องศาที่ 3 การพัฒนา
องศาที่ 4 อยู่อย่างเป็นสุขและพอใจ
องศาที่ 6 การเป็นผู้นำ
องศาที่ 9 การทำงานและการพักผ่อนที่เป็นสุข
องศาที่ 12 การช่วยเหลือสังคมและสังคมสงเคราะห์ทางจิต
องศาที่ 13 การเปิดเผยและเก็บตัว
องศาที่ 15 การชนะใจเพื่อน
องศาที่ 16 การมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

สัมภาษณ์ในรายการ 93.25 วาไรตี้ “โครงการสงบภายในสู่สันติภาพโลก”

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 27 ส.ค.2547

 

รายการแสงส่องใจ

วันที่ 22 ธ.ค. 2553 หลักสูตรการศึกษาของบราห์มากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
วันที่ 23 ธ.ค. 2553 ความรู้ทางจิตใจให้ความหวังแก่ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
วันที่ 24 ธ.ค. 2553 แสงแห่งชีวิตอมตะ
วันที่ 27 ธ.ค. 2553 บัตรความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
วันที่ 28 ธ.ค. 2553 บัตรความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ (ต่อ)
วันที่ 29 ธ.ค. 2553 ต้นไม้แห่งทัศนคติ
วันที่ 30 ธ.ค. 2553 สี่วิชาของราชาโยคะ
วันที่ 31 ธ.ค. 2553 เมตตาด้วยปัญญา
วันที่ 3 ม.ค. 2554 คุณธรรมหนุนนำสันติสุข
วันที่ 4 ม.ค. 2554 สวัสดีวันปีใหม่และบัตรความปรารถนา
วันที่ 5 ม.ค. 2554 บทที่ 1 ฉันคือใคร
วันที่ 6 ม.ค. 2554 บทที่ 1 ฉันคือใคร (ต่อ)
วันที่ 7 ม.ค. 2554 บทที่ 2 สิ่งสูงสุด
วันที่ 10 ม.ค. 2554 บทที่ 2 สิ่งสูงสุด (ต่อ)
วันที่ 11 ม.ค. 2554 บทที่ 3 การกอบกู้อาณาจักรภายใน
วันที่ 12 ม.ค. 2554 บทที่ 4 กฏแห่งกรรม
วันที่ 13 ม.ค. 2554 บทที่ 5 วงจรละครโลก
วันที่ 14 ม.ค. 2554 บทที่ 6 เงื่อนงำของการสร้างโลก
วันที่ 17 ม.ค. 2554 บทที่ 7 ต้นไม้มนุษยชาติ
วันที่ 18 ม.ค. 2554 สรุปบทเรียน

 

รายการ Happy & Healthy

ชีวิตคืออะไร ควรดำรงค์อยู่ และเป็นไปเพื่อเป้าหมายใด วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
วิธีเยียวยาชีวิต Inner Healing วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
เพียงหนึ่งนาทีกับการเยียวยาตัวเอง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2553
Medicare กับ Meditation แบบราโยคะและการลบจิตใต้สำนึก วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2553
สันติสัญจร – ตรวจสอบคุณธรรม ภูมิคุ้มกันจิต เพื่อชีวิตผาสุข เบรก 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
สันติสัญจร – ตรวจสอบคุณธรรม ภูมิคุ้มกันจิต เพื่อชีวิตผาสุข เบรก 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
โยคะทางจิตเพื่อชีวิตประจำวัน และพลังทั้ง 8 เบรก 1 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553
โยคะทางจิตเพื่อชีวิตประจำวัน และพลังทั้ง 8 เบรก 2 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553

 

ฟังการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ รายการข้อคิดชีวิตนี้

ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM100.5 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 50 เวลา 23.00 น. ถึง 24.00 น. (ความยาว 1.37 นาที)

 

ฟังการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ รายการฟังสบายสไตล์หมอ

เยียวยารักษาชีวิตจิตใจให้มั่นคงสำหรับปีใหม่ (ความยาว 24 นาที)