เรียนรู้วิธีทำสมาธิเปิดตาแบบราชาโยคี ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตที่เป็นแสง เพื่อเติมเต็มพลังทางจิตวิญญาณ