ล่วงรู้ความลึกล้ำของการสร้าง  และการบำรุงรักษาโลกใหม่และการทำลายโลกเก่า