Posted by on 28/02/2017

อาทิตย์ 30 ตุลาคม (ช่วงหลัง)

 

เราได้รับฟัง ดาดี้แจง ด้วยหัวใจ เพื่อเรียนรู้ที่จะรับฟังทุกคนด้วย พลังของความถ่อมตน (The Power of Humility)
“ความถ่อมตนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเชื่อฟัง เชื่อฟังต่อศรีมัทหรือมูร์ลีที่บาบาให้และเชื่อฟังซีเนียร์ (ผู้ที่ปฏิบัติตัวตามกฏเกณฑ์ระเบียบวินัยมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง) ด้วยการรับฟังและนำไปปฏิบัติ ดวงวิญญาณที่ถ่อมตนจะขอบคุณบาบาทุกครั้งที่เขาได้รับการยกย่องโดยไม่หลงหรูตนเอง ไม่ขุ่นเคืองแต่ยินดีที่จะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้เขาได้รับการขัดเกลา ให้มีบทบาทรอบตัวรอบด้าน มีความอ่อนหวาน ซื่อสัตย์ ทั้งผ่อนคลาย และมั่นใจ ไม่รู้เหนื่อยและตื่นตัวด้วยสติปัญญาที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน รู้เหตุผล ตรงตามเวลา ตามจังหวะที่ดี ตามวิธีที่ถูก ไม่ใช้พลังงานทั้งใจ-กายจนหมดแรง ไม่มีการพิสูจน์ตนเองหรือหาวิธีปกป้องตนเอง แต่เขาจะให้ความร่วมมืออย่างแท้จริงแก่ทุกคน รวมทั้งผู้ที่ประณามเขาด้วย การที่เขาไม่มีความอยากปรารถนานั้นแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อทุกคน โดยไม่ขึ้นอยู่กับอายุ หรือตำแหน่งทางสังคม เขากลับมีความร่วมมือและความเคารพทุกคน เขาไม่มีวันพ่ายแพ้เพราะความถ่อมตนจะเป็นหลักประกันความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ผู้ที่ถ่อมตนไม่คาดหวังจึงไม่มีการหงุดหงิดงุ่นง่านไม่พอใจ กลับมีประสบการณ์ในอารมณ์ที่หวานชื่นตลอดทั้งวัน เขาจึงสามารถสื่อสารอย่างถูกต้องแม่นยำกับผู้อื่น ด้วยการประสบความสำเร็จกับโยคะที่แม่นยำ ขณะที่เขาอยู่อย่างเต็มอิ่มข้างในและพอใจ จากการที่เขาสามารถได้รับทุกพลัง ทุกคุณธรรมและการช่วยเหลือจากบาบา

ก่อนที่ใครจะสามารถมีพลังความถ่อมตน เขาต้องพัฒนาคุณภาพของความเคารพตนเอง เขายอมรับความเป็นจริงที่ว่าเขาต้องเรียนรู้อีกมากมาย และเข้าใจ…ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใครนั้นเป็นผลของความเพียรพยายาม ซึ่งมีการซ้ำรอยทุกวงจรของเวลา(ในแต่ละกัลป) เขามีจิตสำนึกว่าบาบาคือผู้ที่รับผิดชอบและทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จได้ด้วยดวงวิญญาณเครื่องมือ ดังนั้นเขาจึงละวางจากความอยากต่อการยกย่องและการรู้ค่าและไม่คาดหวังผลทันที ผู้มีความเคารพตนเองมีความซาบซึ้งในการเป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่ เขามีภาพลักษณ์ของดวงวิญญาณที่เป็นตัวอย่างของความถ่อมตนอยู่เบื้องหน้า บราห์มาบาบา บัพดาดา มาม่า ดาดี้ คูมาร์ก้า เขาตระหนักว่าความถ่อมตนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์พร้อม”

Posted in: สัมมนา

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*