Posted by on 28/02/2017

บทความจาก Didi Nirmala
ชื่อของ ดร.เนอร์มาลา(Nirmala) หรือนิรมล แปลว่า ไม่มีมลทิน
ท่านได้ให้ความหมายของความบริสุทธิ์แก่เราไว้

What is PURITY?

ความบริสุทธิ์คืออะไร

ความบริสุทธิ์คือความเป็นบวกหรือความดีงาม เป็นสภาพดั้งเดิมของดวงวิญญาณที่เปรียบเช่นทองคำบริสุทธิ์ และแล้วด้วยการเข้ามาในวงจรของละครโลก อัลลอยด์ได้เข้ามาปะปน ดังนั้นความบริสุทธิ์หมายถึงการเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ การถือพรหมจรรย์คือก้าวแรกสำหรับดวงวิญญาณที่กำลังจะกลับมาบริสุทธิ์ ตัณหาราคะคือความไม่บริสุทธิ์ในระดับหยาบทางร่างกายทางวัตถุ การเอาชนะในระดับหยาบไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่การเปลี่ยนทัศนคติและการกระทำที่เชื่อมโยงกับตัณหาราคะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า

Familiarity
ความสนิทสนมคุ้นเคย เป็นทัศนคติหนึ่งที่เชื่อมโยงกับตัณหาราคะ การมีความเป็นกันเองอย่างมากกับใครบางคน และเล่าปัญหาทั้งหมดของเรากับเขา หากเราถ่ายทอดทุกสิ่งแก่มนุษย์แทนที่จะพูดกับบาบา(พระเจ้า) และแล้วทีละเล็กละน้อยที่เราเริ่มจะเปิดใจ ผูกหัวใจไว้กับใครบางคน แทนที่จะเป็นบาบาผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจ เราต้องระมัดระวังที่จะไม่รับการค้ำจุนเช่นนั้นจากมนุษย์อื่น ความปรารถนาอาจจะดี เมื่อเราเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ดีแต่เป็นอันตรายในการที่จะติดกับของมายาและแล้วจะเป็นเรื่องยากที่จะก้าวออกมา

Trapped in the Name & Form
ในความสัมพันธ์ ต้องหลีกเลี่ยงที่จะติดกับในรูปและนาม การดึงดูดหรือการดึงรั้ง จึงจำเป็นในการฝึกฝนจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ มีการตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผู้อื่นเข้ามาใกล้เรา แรงดึงดูดแรกคือความสนิทสนมคุ้นเคยและแล้วชื่อของบุคคลนั้น จะอยู่ที่ปลายลิ้นของเรา (เป็นชื่อที่ติดปาก-พูดถึงบ่อยๆ) และรูปของบุคคลนั้นก็เข้ามาสู่จิตใจของเรา นี่คือสิ่งที่บาบาเรียกว่ารักในรูปและนาม จนกว่าเราจะมีทุกความสัมพันธ์ทั้งหมดกับบาบา อย่างเป็นเพื่อน เป็นมิตรร่วมทางชีวิต เป็นแม่ และเป็นพ่อ ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะมีความยุ่งยากที่จะอยู่ใกล้ชิดและสนทนากับบาบา

Being Impressed
อีกการกระทำหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับตัณหาราคะคือการติดใจ ประทับใจกับมนุษย์ อาจจะด้วยวิธีการพูดของพวกเขา การพฤติตน หรือจะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนก็ได้ แม้กระทั่งวิธีที่พวกเขาให้ หรือมีความเข้าใจในความรู้ก็อาจทำให้เราประทับใจ เราจำเป็นต้องตระหนักรู้ว่านี่คือความรู้ พลัง และญาณของบาบา ใครบางคนได้กลายมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเนื่องจากความรู้และความเป็นมิตรของบาบา ในการที่จะป้องกันไม่ให้เป็นที่ประทับใจ หรือดึงดูดผู้อื่นเข้ามาหาตัวเอง เราจำเป็นต้องร้องเพลง ว้าว บาบา ว้าว (บาบานั้นอัศจรรย์จริง) เสมอในหัวใจและจิตใจของเรา ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะจบลงด้วยการร้องเพลงเกี่ยวกับผู้อื่นหรือการดึงความคิดความสนใจของผู้อื่นให้เข้ามาหาตัวเอง และเราก็ไม่ควรสรรเสริญผู้อื่นหรือยอมรับคำสรรเสริญใดๆ ในวิธีการที่ละเอียดอ่อน ไม่เช่นนั้นแล้ว สิ่งแรกเราก็จะประทับใจ และแล้วก็ถูกดึงดูด จะพยายามอยู่ใกล้ชิดเป็นมิตรและเกิดความสนิทสนมคุ้นเคย หากเราอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและในสภาพของการเป็นผู้สังเกตการณ์ เราก็จะสามารถจะตรวจสอบความอ่อนแอเหล่านั้นได้

Desires
ความปรารถนาต่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นวัตถุนั้นเชื่อมโยงกับการถูกดึงดูดเข้าหาโลกวัตถุ หากเรามีความรักต่อเสื้อผ้า สิ่งของว้ตถุ เราก็จะมีประสบการณ์ของความรักต่อผู้อื่นน้อยลง เพราะความคิดของเราไปที่นี่ ที่นั่น ที่เป็นวัตถุ แต่หากเราอยู่ในสำนึกที่เต็มไปด้วยพลัง การถูกดึงดูดเข้าไปหาวัตถุ หรือการเป็นผู้ที่ดึงดูดผู้อื่นเข้ามาหาร่างกายนั้นก็จะลดลงไป ด้วยเหตุนี้สายตาของเราที่มองดูทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งในระดับของจิตใต้สำนึก แต่หากเราคงอยู่ในสำนึกเป็นดวงวิญญาณและอยู่ใกล้ชิดกับบาบา และหากแรงจูงใจของเราบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ก็จะไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปในทางที่ผิด

เมื่อใดก็ตามที่เราพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับความรู้ทางจิต จิตใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับบาบาและความหมายของชีวิตบราห์มิน ความสัมพันธ์นั้นจะไม่กลายเป็นสิ่งค้ำจุนที่ละเอียด เมื่อเรากำลังรับการค้ำจุนทั้งหมดจากบาบา ไม่มีความคิดว่า ‘ง่ายที่จะพูดกับพวกเขา พวกเขาเข้าใจฉัน’ เมื่อเราติดกับอยู่ในการดึงดูดและการผลักไสของความสัมพันธ์ เราจำเป็นต้องระวังที่จะไม่ผลักไสผู้ที่เรารู้สึกไม่ชอบหรือหวาดกลัวออกไป ในการที่จะอยู่ไกลห่างใครบางคนด้วยความตั้งใจหรือการให้พวกเขาอยู่ไกลๆ นั้นเป็นสิ่งผิดด้วย จงเป็นเหมือนกับบาบา ด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ของความรักทางจิตต่อทุกคน ช่วยเหลือทุกคน ดูแลเอาใจใส่พวกเขา เสียสละเพื่อพวกเขา นั่นคือความรักที่แท้จริง นี่คือที่มาของสมญาแม่ของชาวโลก ความรักของบาบาไม่มีขีดจำกัด บาบารักทุกคนแต่เราเข้าถึงความรักนั้นต่างลำดับกันไป

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*