Posted by on 23/03/2017

บรรยายในหัวข้อ
ความสุข…พลังภายใน
โดย Sr.Jayanti
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559
เวลา 17.00-20.00 น.
ณ โรงแรม Rambradt

แขกร่วมรายการประมาณ 500 คน รวมทั้งประธานบริษัท Indorama ของอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความตั้งใจมารับฟังและเข้าแถวมารับ Toli(ขนมหวาน) จากซิสเตอร์แจนที และพรจากซิสเตอร์หล้า (B.K.สไบทิพย์)

http://www.bkthai.com/bk/index.php?f=servicenews/2016/Jul/index.html

 

บรรยายในหัวข้อ
งามด้วยปัญญา ให้คุณค่าชีวิตที่มีดุล
โดย  B.K.ชาลี
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
เวลา 18.00-20.00 น.
ณ อาคาร Wisdom Plus

สรุปสาระการบรรยายจากภาพของสามวงกลมบ่งบอกถึงปัญญาในการหาสมดุลจาก 3 สิ่งในชีวิต
1.งาน
2.ครอบครัว
3.ตนเอง

ชีวิตที่สมดุลหมายถึง ฉันกำลังมีความก้าวหน้าทั้งในชีวิต ครอบครัว การงานและตนเอง ทำไมเราจึงมีประสบการณ์ ของความกดดัน เมื่อเราเพิกเฉยต่อด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าใครคนหนึ่ง ไม่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานหรือชีวิตครอบครัว เขาก็สูญเสียสมดุลของชีวิตการงานและชีวิตตนเอง ถ้าฉันเองไม่มีความสุข ฉันเองก็ชดเชยด้วยการขาดความสมบูรณ์ของการงานและครอบครัว จิตวิญญาณหมายถึงการให้ความสมดุลที่เท่ากันของทั้งสามด้าน การที่จะมีสมดุล ฉันต้องการ ปัญญา 3 รูปแบบ ฉันต้องการ IQ หรือความสามารถทางด้านสติปัญญา ทำให้ฉันพัฒนาด้านอาชีพ มีรายได้สำหรับการดูแลชีวิต แต่เมื่อฉันวิตกกังวลหรือตึงเครียด เมื่อมีความกลัว ความสามารถด้านสติปัญญานี้ก็จะช่วยไม่ได้ สำหรับครอบครัวแล้วฉันต้องการ EQ หรือการบรรลุภาวะด้านอารมณ์ เป็นปัญญาที่ทำให้เราเติมเต็มความสัมพันธ์กับผู้อื่น เราไม่สามารถเรียนรู้ปัญญานี้จากมหาวิทยาลัยได้ เป็นการได้มาจากการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการตอบรับความสัมพันธ์กับพวกเขา EQเป็นปัญญาที่จะสร้างความรักกับผู้อื่น สำหรับตนเอง ฉันต้องการ SQ หรือปัญญาด้านจิตวิญญาณ –ในการสร้างความรักกับตนเอง คือ ความสัมพันธ์แรกของชีวิต ฉันต้องเรียนรู้การฝึกจิตประจำวัน  ฉันจะรู้วิธีรักตนเอง ฉันต้องดูแลหัวใจของฉันด้วยเช่นกัน เมื่อหัวใจเต็มไปด้วยความรัก ก็เป็นการง่ายในการเป็นฉัน และการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น เต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงโลกภายในของตน นี่คือเป้าหมายของความผ่องแผ้วทางจิตวิญญาณ…

http://www.bkthai.com/bk/index.php?f=servicenews/2016/Jun/index.html

ลงlink ให้เข้าไปฟังสดใน facebook
http://www.bkthai.com/bk/index.php?f=sound.html

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*