Posted by on 23/03/2017

มูลนิธิฯ ได้จัดรายการพิเศษขึ้น เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ และสันติภาพ

 

 

วัตถุประสงค์
เพี่อสนับสนุนวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ ที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง

วิธีการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภค และกิจวัตรประจำวัน ที่เน้นความสำคัญของความสงบภายใน และความมั่นคงปลอดภัยของทุกชีวิต

อาหารสำหรับร่างกาย
คือวัตถุธาตุที่หยาบซึ่งได้แปรสภาพให้กลายเป็นธาตุที่ละเอียดด้วยพลังโยคะหรือกระแสจิตที่บริสุทธิ์ สามารถให้การหล่อเลี้ยง ทั้งกายและจิตวิญญาณอาหารที่มีการปรุงในพลังสมาธิเช่นนี้จะสร้างความพิเศษให้แก่สุขภาพแบบองค์รวม

อาหารสำหรับดวงวิญญาณ
คือความรู้ทางจิตที่นำไปสู่การสร้างสมคุณธรรมความดี เป็นวิถีทางที่จะกำหนดชีวิตตนเอง ให้หลุตพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ความรู้ที่แท้จริงนำเราไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองว่าคือใคร? ฉันคือดวงวิญญาณ ผู้เป็นนายเหนือตนเอง ผู้ใช้คุณธรรมหนุนนำชีวิต

การตื่นของจิตวิญญาณทำให้ความไวในอารมณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของร่างกาย และจิตวิญญาณ ตาแห่งปัญญาจะเปิตเผยสิ่งที่ไม่เคยรู้และรู้สึกมาก่อน พลังงานที่ละเอียดอ่อนของจิตใจจะทำให้ร่างกายไวต่อสารพิษและสารที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

การฝึกจิตแบบราชาโยคะเกี่ยวโยงกับการบริโภคอาหารบริสุทธิ์ (Satwic Food) เพื่อรักษาสมดุลและคุณภาพของชีว็ตที่สงบสุขอย่างแท้จริง

ผู้มีสุขภาพดีต้องรักษาความสะอาดของระบบทางเดินอาหาร โดยไม่มีการตกค้างให้เกิดความหนักหน่วง นั้นคือมีการดูดซึมสารอาหารและขจัดของเสียภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี

การฝึกจิตนั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ทางจิตซึ่งเป็นเช่นอาหารได้ซึมชับเข้าไปในสติปัญญา จนกลายเป็นพลังสมาธิที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ความรู้สึก และนิสัยที่ให้โทษให้ทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่น

ดังนั้นอาหารที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเภท, หน้าตา, รสชาติ, หรือคุณค่าทางโภชนาการที่เราพยายามเลือกสรรมา เพื่อจะให้พลังงานแก่ร่างกาย หากแต่เป็นกระแสจิตอันละเอียดอ่อนและบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณที่แทรกซึมอยู่ในอาหารนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในขบวนการตระเตรียม การปรุงรส การตักแบ่ง ตลอดจนการรับประทาน คือความนิ่งสงบภายในจิตใจ ความสงบภายในจึงเป็นเมล็ดพันธุ์ของสันติภาพโลก

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*