บราห์มา กุมารี สาขาในประเทศไทย

เวลาที่ผ่านมา 34 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ( พ.ศ. 2526) คุณสไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ (ประธานกรรมการมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ) ได้มีโอกาสศึกษา ฝึกฝน และถ่ายทอด “ราชาโยคะ” ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และทุกปีที่กลับมาเยี่ยมบ้าน ก็ได้มีโอกาสบรรยายเผยแพร่ในสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่างๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1986(พ.ศ. 2529) ได้เดินทางกลับมาประเทศไทย พร้อมกับการรณรงค์โครงการนานาชาติ “เรียกร้องล้านนาทีแห่งสันติ” (Million Minute of Peace) ในเดือนพฤษภาคม ตรงกับปีสันติภาพสากล ค.ศ.1986 (พ.ศ. 2529) สื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมกับ 88 ประเทศ ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคเวลาสร้างความสงบขึ้นภายในตนเอง ประเทศไทยได้รวบรวมเวลาที่ประชาชนสัญญาว่าจะรักษาความสงบถึง 2 ล้านกว่านาที

ต่อมาในปี ค.ศ.1988 (พ.ศ. 2531) ศูนย์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมรณรงค์ โครงการ “ร่วมกันสรรค์สร้างโลก” (Global Co-operation for a Better World) ร่วมกับ 129 ประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกบริจาคความคิดที่ดีและแนวทางปฎิบัติที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาความสัมพันธ์ทั่วโลก ในฐานะที่ศูนย์ราชาโยคะ ได้เข้าร่วมประสานงานให้แก่โครงการนานาชาตินี้เอง จึงได้เปิดเป็นสาขาของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกขึ้นในประเทศไทย โดยใช้ชื่อเฉพาะสำหรับการประสานงานโครงการร่วมกันสรรค์สร้างโลกว่า ธนาคารแห่งความร่วมมือเพื่อโลก ที่รับฝากความคิดเห็น แนวทาง ปฏิบัติ สำหรับโลกที่ดีขึ้น (ณ บ้านเลขที่ 200/258 หมู่บ้านเมืองทอง 2 โครงการ 1 ถ. พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร) โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ ดาดี้ ชานเดอร์มานี จากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตรี จำลอง ศรีเมือง ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติของโครงการนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531)

ในปี ค.ศ.1995 (พ.ศ. 2538) ศูนย์ราชาโยคะก็ได้จดทะเบียน มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ (Brahma Kumaris Raja Yoga Foundation) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85/156-8 หมู่บ้านฟ้าหลวงวิลเลจ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

 

1. การศึกษาความรู้ทางจิต เผยแพร่การศึกษาความรู้ทางจิตให้เกิดความเข้าใจในจิตสำนึกมนุษย์ที่ประกอบด้วย จิตใจ สติปัญญา และ บุคลิกภาพ รวมทั้งเข้าถึงปรัชญาในเชิงศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งสามด้าน กล่าวคือ ด้านจิตใจ ไม่มีความกลัว และวิตกกังวล มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสุข มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดี สามารถควบคุมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านร่างกาย มีสุขภาพดีด้วยการเข้าใจในภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ เข้าใจตนเอง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน พัฒนาทักษะและความสามารถในการเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยความกระจ่าง

2. ความก้าวหน้า ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลด้วยการฝึกจิตแบบ ราชาโยคะ ที่เริ่มมาจากการสร้างความคิดที่ดี มีพลัง จิตใจ และสติปัญญา ในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เป็นสุขกับคุณค่าชีวิตที่สร้างสรรค์ และมั่นใจในตนเอง

3. ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ให้สอดคล้องปรองดองกัน ด้วยการทำกิจกรรมในระดับต่างๆ ทั่วโลก บนพื้นฐานของความรัก ความร่วมมือ และความเคารพในคุณค่าของแต่ละบุคคล แต่ละสถาบัน เพื่อสร้างสมคุณธรรมภายในโลก

4. การรับใช้ – ช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีการหารายได้ การเรี่ยไรบริจาค และการหาผลประโยชน์ ส่วนบุคคลหรือองค์กรใดโดยเฉพาะ

5. ความร่วมมือระหว่างองค์กร ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมมือกับสถาบันและองค์กรการกุศลอื่นๆ

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ทุกสาขาของบราห์มา กุมารีเปิดสอน หลักสูตรพื้นฐานและการฝึกจิตแบบราชาโยคะ รวมถึงจัด กิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชนโดยไม่มีการหารายได้ ในฐานะเครือข่ายของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ในประเทศไทย

นนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

นนทบุรี (สำนักงานใหญ่)
85/156-8
ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.27 อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

Nonthaburi (Main center)
85/156-8
Chaeng Wattana Rd.(Soi.27),
Pakkret,Nonthaburi 11120

Tel.02-573-8242,086-448-6700,
097-238-3251

Email: bangkok@th.brahmakumaris.org

ปัตตานี

ปัตตานี
55 ถ.ฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000

Pattani
55 Rudee Rd., Pattani 94000

Tel. 097-345-8905, 085-385-8217

Email: pattani@th.brahmakumaris.org

เชียงใหม่

เชียงใหม่
218/6 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Chiang Mai
218/6 Chotana Rd.,Chiang Mai 50300

Tel.053-214-904, 081-881-3178, 081-960-2577

Email : chiangmai@th.brahmakumaris.org

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ
51/57 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.8
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Samutprakarn
51/57 Moo.7 Bangna-Trad Km.8 Rd, Bangplee
Samutprakarn 10540

Tel. 081-812-1075, 081-929-0360

Email: samutprakarn@th.brahmakumaris.org

บ้านแม่น้ำ

บ้านแม่น้ำ
14/1 หมู่ 1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

Baan Maenam
14/1 Moo 1, Donfeak, Nakhonchaisri,Nakhonpathom 73120

Tel. 083-294-3655

Email : bknuan@gmail.com

นิวโลตัส

นิวโลตัส
6/269 ซ.เสรีไทย 81/2 ถ.เสรีไทย
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

New Lotus
6/269  Soi Serithai 81/2,
Serithai Road.,
Khunnayao
Bangkok 10230

Tel.02-906-8293, 089-108-2037

Email: bksongyot@hotmail.com

สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ
1442 ม.มณสินี ถ.ลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

Suvarnabhumi
1442 Monsini Village
Lat Krabang Rd.,
Lat Krabang, Bangkok 10520

Tel.0 2-326-6227, 087-694-3307

Email: suvarnabhumi@th.brahmakumaris.org

บ้านพินทุ

บ้านพินทุ

220 ม.ออคิดวิลล่า ประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 10 ลาดพร้าว 71
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Pinthu
220 Orchid Villa Praditmanudham Soi 10, Ladprao71
Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel.081-567-0784,092-435-2442,083-006-5215

Email: ladprao@th.brahmakumaris.org