ในปี พ.ศ. 2526 คุณสไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ (ประธานกรรมการมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ) ได้มีโอกาสศึกษา ฝึกฝน และถ่ายทอด “ราชาโยคะ” ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และทุกปีที่กลับมาเยี่ยมบ้าน ก็ได้มีโอกาสบรรยายเผยแพร่ในสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่างๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ได้เดินทางกลับมาประเทศไทย พร้อมกับการรณรงค์โครงการนานาชาติ “เรียกร้องล้านนาทีแห่งสันติ” (Million Minute of Peace) ในเดือนพฤษภาคม ตรงกับปีสันติภาพสากล พ.ศ. 2529 สื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคเวลาสร้างความสงบขึ้นภายในตนเอง ประเทศไทยได้รวบรวมเวลาที่ประชาชนสัญญาว่าจะรักษาความสงบถึง 2 ล้านกว่านาที

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ศูนย์ต่าง ๆ ทั่วโลกก็ร่วมรณรงค์คือ โครงการ “ร่วมกันสรรค์สร้างโลก” (Global Co-operation for a Better World) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกบริจาคความคิดที่ดีและแนวทางปฎิบัติที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาความสัมพันธ์ทั่วโลก ในฐานะที่ศูนย์ราชาโยคะ ได้เข้าร่วมประสานงานให้แก่โครงการนานาชาตินี้เอง จึงได้เปิดเป็นสาขาของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกขึ้นในประเทศไทย โดยใช้ชื่อเฉพาะสำหรับการประสานงานโครงการร่วมกันสรรค์สร้างโลกว่า ธนาคารแห่งความร่วมมือเพื่อโลก ที่รับฝากความคิดเห็น แนวทาง ปฏิบัติ สำหรับโลกที่ดีขึ้น (ณ บ้านเลขที่ 200/258 หมู่บ้านเมืองทอง 2 โครงการ 1 ถ. พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร) โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ ดาดี้ ชานเดอร์มานี จากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตรี จำลอง ศรีเมือง ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติของโครงการนี้ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2531

ในปี พ.ศ. 2538 ศูนย์ราชาโยคะก็ได้จดทะเบียน มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ (Brahma Kumaris Raja Yoga Foundation) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85/156-7 หมู่บ้านฟ้าหลวงวิลเลจ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทร 02-573-8242, 573-7544 โทรสาร 02-573-7540