ความรู้พื้นฐานเพื่อการฝึกจิต

ค้นพบพลังภายในจิตวิญญาณอีกครั้ง

จากบทเรียนพื้นฐาน ราชาโยคะ

ราชาโยคะ คือวิธีการฝึกจิตและความเข้าใจ

ด้านจิตวิญญาณมาแต่โบราณ สำหรับชีวิตปัจจุบันที่เราสามารถกลับคืนสู่ความสงบภายใน และพลังทางจิต

ที่มาจากคุณค่าความดีดั้งเดิมของดวงวิญญาณ

ราชาโยคะให้คำตอบมากมายแก่เงื่อนงำคำถามที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ที่แท้จริงและเป้าหมายชีวิตซึ่งเปิดทางไปสู่ความสมดุลของจิตใจและสติปัญญาที่มีธรรมชาติของความสงบและความสุขภายในหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในระดับที่ลึกล้ำของการตระหนักรู้ในตนเองและ

สิ่งสูงสุดว่าเป็นดวงวิญญาณ เป็นจุดแห่งแสงที่แสนเล็ก พลังงานที่มีชีวิต เป็นอมตะไม่มีวันสูญสลายนั้นเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ ที่เรียกว่า โยคะทางจิต… จุดกำเนิดของโยคะต่างๆ ที่ทำให้เกิด

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทที่ 1 การตระหนักรู้ในตนเอง

รู้จักตัวตนที่แท้จริง เพื่อพบกับคลังสมบัติอันล้ำค่าภายในและนำเอา

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2 แหล่งพลังชีวิต

ตระหนักรู้จักผู้เป็นแหล่ง

พลังชีวิตที่ไม่สูญสลายที่ได้รับ

การจดจำว่าเป็นแสง ‘สูงสุด’

บทที่ 3 สมาธิแบบราชาโยคะ

เรียนรู้วิธีทำส มาธิเปิดตาแบบ

ราชาโยคี ที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง

ชีวิตที่เป็นแสง เพื่อเติมเต็มพลัง

ทางจิตวิญญาณ

บทที่ 4 ปรัชญาแห่งกรรม

เข้าใจกฎแห่งการกระทำ เพื่อ

กลับมาเป็นนายเหนือประสาท

สัมผัสและเป็นผู้ทำลาย

อุปสรรค์ทั้งปวง

บทที่ 5 ความลี้ลับของเวลา

เปิดเผยเงื่อนงำของกาลเวลา

กับการเปลี่ยนแปลงแต่ละฉาก

ตอนของละครโลก

บทที่ 6 นัยสำคัญของการสร้างและการทำลาย

ล่วงรู้ความลึกล้ำของการสร้าง

และการบำรุงรักษาโลกใหม่และการทำลายโลกเก่า

บทที่ 7 ต้นไม้มนุษยชาติ

เชื่อมโยงกับเมล็ดทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันใน

ความหลากหลาย

ลิ้งค์หนังสือออนไลน์

กิจกรรมประจำ

บรรยาย ให้ข้อคิด กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ ประชุม

สัมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ถาม-ตอบ ค่ายโยคะ

ทุกวัน

19.00-19.30 ฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ
8.00-20.00 ให้บทเรียนพื้นฐานราชาโยคะ 7 บท
ครั้งละ 1 ชม (ตามเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า)
พฤหัส/เสาร์ 19.00-21.00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระทางจิต
อาทิตย์ ที่สาม 18.30-19.30 ชั่วโมงแห่งการสงบจิตเพื่อโลก  (World Meditation Hour)