สำหรับ BK

Mar. 23, 2017 by

เราได้ใช้เวลาที่ม่อนดวงเดือน อ.จอมทอง โดยการอำนวยความสะดวกของพี่น้ำมิ้น (ลูกสาวเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่) จากทิวทัศน์สวยงามของสองแม่น้ำที่มาบรรจบกัน เราได้รับฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(เมอร์ลี) ตอนเช้า เสียงหัวใจที่เป็นสุข-สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และเสียงเพลงโปรดของทุกคน การแสดงละครเรื่องนาราด (Narad) สะท้อนชีวิตจริงของผู้ที่รักความดี แต่ไม่มีความเพียรพยายามที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก เมื่อ ‘นาราด’ เชิญให้ใช้สิทธิ์ไปสวรรค์กลับปฏิเสฐ ด้วยเหตุผลข้ออ้างต่างๆ เช่น(ในภาพ)พยาบาลบอก ‘หน้าที่ดูแลเอาใจใส่คนใข้นั้นสำคัญที่สุด’ ไม่พร้อมดูแลตารางเวลาของนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพจิตวิญญาณ

สำหรับ BK ต่างประเทศ

Mar. 23, 2017 by

พี่น้องครอบครัวบราห์มินจากประเทศไทย 30 คนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของดาดี้แจงกี ผู้นำของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ณ ศูนย์กลางพื้นฟูชีวิตในเอเชีย (Asia Retreat Centre) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11 -14 กันยายน 2558 ในรายการแสดงของแต่ละประเทศ ซิสเตอร์หล้าได้มอบแหวนเพชรใหญ่ที่สุดในโลก (พวงกุญแจแก้วเจียรนัยรูปแหวนเพชร) ให้ดาดี้แจงกี ในฐานะบรรพบุรุษโลก เพื่อขอบคุณในการนำทางเรากลับคืนสู่ต้นกำเนิดของการกราบไหว้บูชาที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาต่อพระเจ้า โดยไม่มีอะไรเจือปน เริ่มต้นด้วยการใช้เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักเป็นรูปไข่แทนสัญลักษณ์ของพระเจ้า

สำหรับบุคคลทั่วไป

Mar. 23, 2017 by

งานหัวใจของผีเสื้อนี้ พิสูจน์ความจริงว่า เราเป็นเช่นที่เราคิด แม้กระทั่งตัวหนอนยังกลายเป็นผีเสื้อได้ เราเป็นมนุษย์มีสติปัญญาย่อมสามารถกำหนดจิตใจให้สร้างความคิดที่ทำให้ชีวิตสูงค่า สวยงาม ตามเป้าหมายได้ เพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีเพียรพยายามที่จะกลับคืนธรรมชาติที่ดีงาม บนพื้นฐานของสัจธรรมที่สมบูรณ์ หลักการของจิตวิญญาณที่เป็นรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง คือ ค้นหาตัวตนที่แท้จริง พ่อแม่ที่แท้จริงผู้เป็นแหล่งแห่งความรู้ คุณธรรม และพลัง จนในที่สุดได้ค้นพบปรัชญาแห่งกรรมที่กำหนดบุญและบาปได้อย่างชัดเจน นี่คือ ความผ่องแผ้วของจิตวิญญาณที่มีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบ-สุข บนพื้นฐานของความรักที่บริสุทธิ์ของพี่น้องทางจิต โดยไม่ขึ้นอยู่กับความต่างใดๆ ภายนอกของร่างกาย และสิ่งที่ได้มาเป็นองค์ประกอบชั่วคราว ในรูปของความรู้ความสามารถ น้องเอ๋ผู้จัดได้สรุปความรู้สึกไว้พร้อมภาพที่แบ่งปันสีสันของงาน เราได้สานสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยการถ่ายทอดบทเรียนพื้นฐาน ราชาโยคะ ครบ 7

สำหรับนานาชาติ

Mar. 23, 2017 by

http://www.bkthai.com/bk/index.php?f=servicenews/2016/Oct/index.html Peace of Mind ความสงบของจิตใจ (Peace of Mind) คือรายการสำหรับแขกรับเชิญทั่วโลกจำนวนน้อยประมาณ 200 คนในแต่ละปีที่เดินทางไปสู่ดินแดนที่ยิ่งใหญ่อันเก่าแก่ที่สุดในอินเดีย บนภูเขาอาบู สำหรับประสบการณ์ของการฝึกจิตที่ลึกล้ำ เริ่มจากคำพูดบัตรในเชิญที่ว่า ‘Fate has written your name in the air of this magical place’ ‘โชคชะตา ได้จารึกนามของท่านไว้ในสายลม ของสถานที่ที่มหัศจรรย์นี้แล้ว’ เส้นทางของเหตุการณ์