ราชาผู้ถ่อมตน รับฟังทุกคนด้วยหัวใจ

Feb. 28, 2017 by

อาทิตย์ 30 ตุลาคม (ช่วงหลัง)   เราได้รับฟัง ดาดี้แจง ด้วยหัวใจ เพื่อเรียนรู้ที่จะรับฟังทุกคนด้วย พลังของความถ่อมตน (The Power of Humility) “ความถ่อมตนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเชื่อฟัง เชื่อฟังต่อศรีมัทหรือมูร์ลีที่บาบาให้และเชื่อฟังซีเนียร์ (ผู้ที่ปฏิบัติตัวตามกฏเกณฑ์ระเบียบวินัยมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง) ด้วยการรับฟังและนำไปปฏิบัติ ดวงวิญญาณที่ถ่อมตนจะขอบคุณบาบาทุกครั้งที่เขาได้รับการยกย่องโดยไม่หลงหรูตนเอง ไม่ขุ่นเคืองแต่ยินดีที่จะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้เขาได้รับการขัดเกลา ให้มีบทบาทรอบตัวรอบด้าน มีความอ่อนหวาน ซื่อสัตย์ ทั้งผ่อนคลาย และมั่นใจ ไม่รู้เหนื่อยและตื่นตัวด้วยสติปัญญาที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน รู้เหตุผล ตรงตามเวลา ตามจังหวะที่ดี ตามวิธีที่ถูก ไม่ใช้พลังงานทั้งใจ-กายจนหมดแรง

ประสบการณ์ความถ่อมตนของผู้ที่ใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณมาอย่างน้อยที่สุด 10 ปี

Feb. 28, 2017 by

ประสบการณ์ความถ่อมตนของผู้ที่ใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณมาอย่างน้อยที่สุด 10 ปี ก่อนจะจุดแสงปัญญาในเทศกาลดิวาลีค่ำคืนนั้น เรามีโอกาสรับฟังประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษาความรู้ของ ‘ราชาโยคะ’ เพื่อสร้างความเป็นราชาที่สามารถปกครองตนเองได้ด้วยคุณธรรม ‘ความถ่อมตน’ พี่ภา -จากการตระหนักว่า ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อย่างมากมาย จึงใช้ชีวิตของการเป็นนักเรียนที่ให้ความสำคัญกับมูร์ลีอย่างมากตั้งแต่วันแรก เรารู้ว่า สิ่งที่เราเรียนรู้มา ได้ปริญญา หรือได้อะไรมาจากภายนอกมากมาย ทำให้เรามีความหลงทะนง แต่ความรู้จากบาบาจะทำให้เรายิ่งถ่อมตนและมีความเคารพตนเองที่แท้จริง ดังนั้นก็สอนตนเองว่า ยังมีอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้และแหล่งของความรู้ ก็คือ มูร์ลีจากบาบา เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม อะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ต้องมีคำถามว่าทำไม ความถ่อมตนตระหนักว่า บาบา คือผู้ที่กำลังทำทุกสิ่งและปฏิบัติการผ่านเครื่องมือ เราต้องน้อมยอมรับฟังเครื่องมือทั้งใกล้ตัว ไกลตัว ตามลำดับ

การถ่ายทอดรายการผ่านสื่อในเดือนตุลาคม

Feb. 28, 2017 by

ความเป็นผู้นำจากภายใน Inner Leadership เมื่อจิตวิญญาณ คือ รากฐานของอารยธรรมที่รุ่งเรือง ผู้นำที่มีพลังทางจิตวิญญาณจึงมีอำนาจในการปกครองตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการสร้างโชคที่ไม่สูญสลาย ให้แก่ผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จที่แท้จริง Social Pocket Clip ได้สัมภาษณ์ พี่หล้าและน้องฝนในหัวข้อ‘ราชาโยคะ Inner Leadership เพื่อการสร้างโชค’ และได้โพสต์ลง Facebook เป็นตอนๆ (series)เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแต่ละตอน ของศาสตร์และศิลป์ของความเป็นผู้นำที่แท้จริงจากภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 หลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์สด เกี่ยวกับ บราห์มา กุมารี