ราชาโยคะ และชัยชนะเหนือประสาทสัมผัส

Feb. 28, 2017 by

บทความจาก Senior Br.Antrony Starno ราชาโยคะ และชัยชนะเหนือประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ราชาโยคะคือวิธีการฝึกจิตและความเข้าใจด้านจิตวิญญาณมาแต่โบราณ สำหรับชีวิตปัจจุบันที่เราสามารถกลับคืนสู่ความสงบภายใน และพลังทางจิตที่มาจากคุณค่าความดีดั้งเดิมของดวงวิญญาณ ราชาโยคะให้คำตอบมากมายแก่เงื่อนงำคำถามที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ที่แท้จริงและเป้าหมายชีวิตซึ่งเปิดทางไปสู่ความสมดุลของจิตใจและสติปัญญาที่มีธรรมชาติของความสงบและความสุขภายในหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในระดับที่ลึกล้ำของการตระหนักรู้ในตนเองและสิ่งสูงสุดว่าเป็นดวงวิญญาณ เป็นจุดแห่งแสงที่แสนเล็ก พลังงานที่มีชีวิต เป็นอมตะไม่มีวันสูญสลายนั้นเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์ ที่เรียกว่า โยคะทางจิต… ที่เชื่อมโยงทุกชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ความปิติสุข คือคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ปราศจากร่าง ไม่มีตัวตน สำหรับดวงวิญญาณมนุษย์ต้องใช้ร่างกายในการพัฒนาความสุขเหนือประสาทสัมผัส (Supersensuous Joy) อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่กับดวงวิญญาณสูงสุด คือ แรงดึงรั้งของประสาทสัมผัสของร่างกาย ที่เปรียบเหมือนม้าป่า

ข่าวสารจาก ดาดี้แจงกี

Feb. 28, 2017 by

ดาดี้แจงกี ให้ข้อคิด… ศรัทธานั้นมาจากความไว้วางใจ ไว้วางใจอะไร? เป็นการยากมากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้จะไว้ใจใคร เพราะต่างก็เคยมีประสบการณ์ของการถูกหลอกลวง คดโกง ของคนไม่ซื่อ แม้กระทั่งบางครั้งเขาก็กล่าวถึงพระเจ้า ด้วยความไม่ไว้ใจ เหตุผลที่ผู้คนไว้ใจดาดี้ ไม่ได้มาจากการที่ดาดี้พยายามที่จะทำให้เขาไว้ใจ ดาดี้ไม่ต้องใช้ความพยายามเลย เราก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น แต่นั่นเป็นเพราะความปรารถนาอันลึกล้ำและความรู้สึกบริสุทธิ์ใจกับทุกคน ที่จะทำให้เขาไว้วางใจตนเองได้ โดยไม่ร้องขอให้ใครไว้ใจเรา แล้วผู้คนเหล่านั้นจะเริ่มที่ไว้วางใจตนเองได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เราควรประมวลชีวิตที่มีอยู่ ว่าจะเริ่มไว้วางใจสถานการณ์รอบๆ ตัว และชะตากรรม ว่าจะพาเราไปที่ไหน อย่างไรก็ตามเราควรเริ่มไว้วางใจพระเจ้า โดยไม่จำเป็นที่ใครจะไว้วางใจฉันผู้เป็นมนุษย์ ต่อเมื่อใครได้ค้นพบความไว้วางใจในตนเอง ในชะตากรรมและสถานการณ์ และในพระเจ้า เวลานั้นนั่นเองที่เขาจะรู้ความหมายของคำว่า “ไว้วางใจ”

ความบริสุทธิ์คืออะไร

Feb. 28, 2017 by

บทความจาก Didi Nirmala ชื่อของ ดร.เนอร์มาลา(Nirmala) หรือนิรมล แปลว่า ไม่มีมลทิน ท่านได้ให้ความหมายของความบริสุทธิ์แก่เราไว้ What is PURITY? ความบริสุทธิ์คืออะไร ความบริสุทธิ์คือความเป็นบวกหรือความดีงาม เป็นสภาพดั้งเดิมของดวงวิญญาณที่เปรียบเช่นทองคำบริสุทธิ์ และแล้วด้วยการเข้ามาในวงจรของละครโลก อัลลอยด์ได้เข้ามาปะปน ดังนั้นความบริสุทธิ์หมายถึงการเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ การถือพรหมจรรย์คือก้าวแรกสำหรับดวงวิญญาณที่กำลังจะกลับมาบริสุทธิ์ ตัณหาราคะคือความไม่บริสุทธิ์ในระดับหยาบทางร่างกายทางวัตถุ การเอาชนะในระดับหยาบไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่การเปลี่ยนทัศนคติและการกระทำที่เชื่อมโยงกับตัณหาราคะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า Familiarity ความสนิทสนมคุ้นเคย เป็นทัศนคติหนึ่งที่เชื่อมโยงกับตัณหาราคะ การมีความเป็นกันเองอย่างมากกับใครบางคน และเล่าปัญหาทั้งหมดของเรากับเขา หากเราถ่ายทอดทุกสิ่งแก่มนุษย์แทนที่จะพูดกับบาบา(พระเจ้า) และแล้วทีละเล็กละน้อยที่เราเริ่มจะเปิดใจ ผูกหัวใจไว้กับใครบางคน