Posted by on 23/03/2017

เสาร์ 10 กันยายน
กิจกรรม วัวเจ้าปัญญา ที่โรงพิมพ์ พิมพ์ดี จ.สมุทรสาคร
เราช่วยกันเลี้ยงวัว เจ้าปัญญา ตัว (A-Anger)
เพื่อแก้ปัญหา ความโกรธ ด้วยความเยือกเย็น
เพราะความโกรธ คือ สิ่งบ่งชี้ ถึงการขาดความเยือกเย็น (Cool)
จิตใจที่เยือกเย็นไม่เพียงแต่มีความสงบเท่านั้น แต่ยังจดจ่อ ในการสร้างความคิดที่สูงส่งอีกด้วย คนที่จดจ่อจะมีพลังในการทำอะไรให้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นสมาธิสำหรับการกำหนดทิศให้ตนเอง ไม่ใช่การสะกดจิตใคร สมาธิแบบนี้จึงยิ่งใหญ่ เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ทุกครั้งที่มีการเชื่อมโยงกับพลังอำนาจสูงสุด ใจก็จะเย็น ชีวิตก็จะสงบ… สติปัญญาจะกระจ่างชัด เพื่อตัดสินอย่างถูกต้องแม่นยำในทุกการกระทำ

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*