เคารพชีวิต

Apr. 4, 2018 by

เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ

Nov. 25, 2017 by

นางฟ้าภายใน

Nov. 25, 2017 by

http://www.eco.brahmakumaris.org/  

ชั่วโมงสมาธิเพื่อโลก

Mar. 23, 2017 by

สาธิตอาหารบริสุทธิ์

Mar. 23, 2017 by

มูลนิธิฯ ได้จัดรายการพิเศษขึ้น เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ และสันติภาพ     วัตถุประสงค์ เพี่อสนับสนุนวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ ที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง วิธีการ ปรับเปลี่ยนการบริโภค และกิจวัตรประจำวัน ที่เน้นความสำคัญของความสงบภายใน และความมั่นคงปลอดภัยของทุกชีวิต อาหารสำหรับร่างกาย คือวัตถุธาตุที่หยาบซึ่งได้แปรสภาพให้กลายเป็นธาตุที่ละเอียดด้วยพลังโยคะหรือกระแสจิตที่บริสุทธิ์ สามารถให้การหล่อเลี้ยง ทั้งกายและจิตวิญญาณอาหารที่มีการปรุงในพลังสมาธิเช่นนี้จะสร้างความพิเศษให้แก่สุขภาพแบบองค์รวม อาหารสำหรับดวงวิญญาณ คือความรู้ทางจิตที่นำไปสู่การสร้างสมคุณธรรมความดี เป็นวิถีทางที่จะกำหนดชีวิตตนเอง ให้หลุตพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ความรู้ที่แท้จริงนำเราไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองว่าคือใคร? ฉันคือดวงวิญญาณ ผู้เป็นนายเหนือตนเอง ผู้ใช้คุณธรรมหนุนนำชีวิต การตื่นของจิตวิญญาณทำให้ความไวในอารมณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของร่างกาย

สำหรับ BK

Mar. 23, 2017 by

เราได้ใช้เวลาที่ม่อนดวงเดือน อ.จอมทอง โดยการอำนวยความสะดวกของพี่น้ำมิ้น (ลูกสาวเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่) จากทิวทัศน์สวยงามของสองแม่น้ำที่มาบรรจบกัน เราได้รับฟังเสียงขลุ่ยวิเศษ(เมอร์ลี) ตอนเช้า เสียงหัวใจที่เป็นสุข-สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และเสียงเพลงโปรดของทุกคน การแสดงละครเรื่องนาราด (Narad) สะท้อนชีวิตจริงของผู้ที่รักความดี แต่ไม่มีความเพียรพยายามที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก เมื่อ ‘นาราด’ เชิญให้ใช้สิทธิ์ไปสวรรค์กลับปฏิเสฐ ด้วยเหตุผลข้ออ้างต่างๆ เช่น(ในภาพ)พยาบาลบอก ‘หน้าที่ดูแลเอาใจใส่คนใข้นั้นสำคัญที่สุด’ ไม่พร้อมดูแลตารางเวลาของนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพจิตวิญญาณ

สำหรับ BK ต่างประเทศ

Mar. 23, 2017 by

พี่น้องครอบครัวบราห์มินจากประเทศไทย 30 คนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของดาดี้แจงกี ผู้นำของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ณ ศูนย์กลางพื้นฟูชีวิตในเอเชีย (Asia Retreat Centre) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11 -14 กันยายน 2558 ในรายการแสดงของแต่ละประเทศ ซิสเตอร์หล้าได้มอบแหวนเพชรใหญ่ที่สุดในโลก (พวงกุญแจแก้วเจียรนัยรูปแหวนเพชร) ให้ดาดี้แจงกี ในฐานะบรรพบุรุษโลก เพื่อขอบคุณในการนำทางเรากลับคืนสู่ต้นกำเนิดของการกราบไหว้บูชาที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาต่อพระเจ้า โดยไม่มีอะไรเจือปน เริ่มต้นด้วยการใช้เพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักเป็นรูปไข่แทนสัญลักษณ์ของพระเจ้า

สำหรับบุคคลทั่วไป

Mar. 23, 2017 by

งานหัวใจของผีเสื้อนี้ พิสูจน์ความจริงว่า เราเป็นเช่นที่เราคิด แม้กระทั่งตัวหนอนยังกลายเป็นผีเสื้อได้ เราเป็นมนุษย์มีสติปัญญาย่อมสามารถกำหนดจิตใจให้สร้างความคิดที่ทำให้ชีวิตสูงค่า สวยงาม ตามเป้าหมายได้ เพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีเพียรพยายามที่จะกลับคืนธรรมชาติที่ดีงาม บนพื้นฐานของสัจธรรมที่สมบูรณ์ หลักการของจิตวิญญาณที่เป็นรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง คือ ค้นหาตัวตนที่แท้จริง พ่อแม่ที่แท้จริงผู้เป็นแหล่งแห่งความรู้ คุณธรรม และพลัง จนในที่สุดได้ค้นพบปรัชญาแห่งกรรมที่กำหนดบุญและบาปได้อย่างชัดเจน นี่คือ ความผ่องแผ้วของจิตวิญญาณที่มีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบ-สุข บนพื้นฐานของความรักที่บริสุทธิ์ของพี่น้องทางจิต โดยไม่ขึ้นอยู่กับความต่างใดๆ ภายนอกของร่างกาย และสิ่งที่ได้มาเป็นองค์ประกอบชั่วคราว ในรูปของความรู้ความสามารถ น้องเอ๋ผู้จัดได้สรุปความรู้สึกไว้พร้อมภาพที่แบ่งปันสีสันของงาน เราได้สานสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยการถ่ายทอดบทเรียนพื้นฐาน ราชาโยคะ ครบ 7

สำหรับนานาชาติ

Mar. 23, 2017 by

http://www.bkthai.com/bk/index.php?f=servicenews/2016/Oct/index.html Peace of Mind ความสงบของจิตใจ (Peace of Mind) คือรายการสำหรับแขกรับเชิญทั่วโลกจำนวนน้อยประมาณ 200 คนในแต่ละปีที่เดินทางไปสู่ดินแดนที่ยิ่งใหญ่อันเก่าแก่ที่สุดในอินเดีย บนภูเขาอาบู สำหรับประสบการณ์ของการฝึกจิตที่ลึกล้ำ เริ่มจากคำพูดบัตรในเชิญที่ว่า ‘Fate has written your name in the air of this magical place’ ‘โชคชะตา ได้จารึกนามของท่านไว้ในสายลม ของสถานที่ที่มหัศจรรย์นี้แล้ว’ เส้นทางของเหตุการณ์

Services of Specific Community Groups

Mar. 23, 2017 by

เสาร์ 10 กันยายน กิจกรรม วัวเจ้าปัญญา ที่โรงพิมพ์ พิมพ์ดี จ.สมุทรสาคร เราช่วยกันเลี้ยงวัว เจ้าปัญญา ตัว (A-Anger) เพื่อแก้ปัญหา ความโกรธ ด้วยความเยือกเย็น เพราะความโกรธ คือ สิ่งบ่งชี้ ถึงการขาดความเยือกเย็น (Cool) จิตใจที่เยือกเย็นไม่เพียงแต่มีความสงบเท่านั้น แต่ยังจดจ่อ ในการสร้างความคิดที่สูงส่งอีกด้วย คนที่จดจ่อจะมีพลังในการทำอะไรให้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นสมาธิสำหรับการกำหนดทิศให้ตนเอง ไม่ใช่การสะกดจิตใคร สมาธิแบบนี้จึงยิ่งใหญ่ เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ทุกครั้งที่มีการเชื่อมโยงกับพลังอำนาจสูงสุด ใจก็จะเย็น ชีวิตก็จะสงบ…